SVARBI INFORMACIJA

Privatumo politika

UAB Diamond svečių namai gerbia Svečių bei suinteresuotų asmenų privatumą ir yra pasiryžusi jį saugoti teikiant apgyvendinimo paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų registracijos metu  pateiktus duomenis.

Privatumo politika atspindi UAB Diamond svečiu namų taikomą Svečių bei suinteresuotų asmenų duomenų tvarkymo praktiką.

Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, siųskite laišką el. paštu: info@diamondhouse.lt

 

Informacijos rinkimas

UAB Diamond svečių namai vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Bendruoju duomenų apsaugos Reglamentu (BDAR).

Mes renkame duomenis apie savo Svečius  naudodamiesi:

Asmeninės informacijos naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • teikdami jums apgyvendinimo paslaugas,
 • tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas,
 • siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, bei specialius pasiūlymus (jeigu Jūs sutinkate gauti tokią informaciją),
 • susisiekdami su Jumis dėl suteiktų paslaugų kokybės įvertinimo.

Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Turėdami jūsų sutikimą, susisiekti su Jumis telefonu ar el. paštu tiesioginės rinkodaros tikslais, stengsimės siųsti tik galinčią jus sudominti informaciją apie  specialius pasiūlymus jums.
Bet kuriuo metu galite koreguoti šios informacijos gavimą susisiekę su mumis el. paštu: info@diamondhouse.lt

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus.  Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir, ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

Jūs taip pat turite teisę:

 • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
 • sužinoti kokius duomenis apie jus mes tvarkome.
 • būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintumėme apie jus tvarkomus duomenis.
 • reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltumėme kitam asmens duomenų valdytojui.
 • nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys.
 • iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

Užsakydami mūsų teikiamas paslaugas, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti apgyvendinimo paslaugą. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje, debesyje tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@diamondhouse.lt kurį mums pateikėte rezervacijos metu.
 • Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu.

Administruodami savo paslaugas bei svetainę ir diagnozuodami galimus sutrikimus mes galime naudoti jūsų IP adresus.